ເອີໂຣ

EUR = 1.04 USD
-0.002344 (-0.22%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ປອນສະເຕີລິງ 

GBP = 1.21 USD
-0.001254 (-0.1%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ເຢັນ ຍີ່ປຸ່ນ

JPY = 0.007396 USD
-0.0000043785407651429 (-0.06%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ

CNY = 0.15 USD
+0.000125 (+0.08%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້