ເອີຣົບ

EUR = 1.10 USD
+0.003055 (+0.28%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

Sterling pound

GBP = 1.28 USD
-0.005644 (-0.44%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

Yen

JPY = 0.009251 USD
+0.000049120249211212 (+0.53%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ຢວນ

CNY = 0.14 USD
-0.000193 (-0.13%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້